Jumay ko ghar me 2 rakat farz padhega ya 4 rakat padhega?

Question & AnswerCategory: Namaz \PrayerJumay ko ghar me 2 rakat farz padhega ya 4 rakat padhega?
Anonymous asked 2 years ago

Question: Agar koi mard juma ke din masjid nhi ja saka to wo ghar me 2 rakat farz padhega ya 4 rakat padhega?

1 Answers
Mufti Muhammad Shoaib Sahab Staff answered 2 years ago

Answer: Agr jumme ki namaz nai parh sakte to zuhar ki namaz hi ada ki jaye gi.
Category: Aqeeqah